office@ens-slo.com
Domov
O podjetju
Organiziranost
Osnovna dejavnost podjetja
Prodaja in nabava storitev
Inženiring
Poslanstvo, vizija, vrednote
Odličnost
Izkušnje
Kvaliteta poslovanja
Certifikati
Varnost pri delu in okolje
Varnost in zdravje pri delu
Ekologija in zaščita okolja
Katalog storitev in opreme
Projekti
Kablovodi
RTP Cirkovce 110 kV priključni kablovod
RTP Slovenska Bistrica
RTP Hrastnik
RTP Bežigrad 110 kV priključni kablovod
110 kV kablovod RTP Gotna vas - RTP Bršljin
Daljnovodi
DV 2x110 kV RTP Pivka – ENP Pivka
DV 110 + 20 kV Moste - Bohinj : sanacija SM 35 sanacija po vetrolomu s pomočjo havarijskega stebra
DV Grosuplje - Trebnje odsek Ivančna Gorica - Trebnje
DV 110 kV Trbovlje - Beričevo 1
DV 110+20 kV Vuhred - Podvelka
DV Jesenice - Kranjska Gora
Delna demontaža DV Jesenice - Kranjska Gora
DV Logatec - Žiri
Razdelilne transformatorske postaje
RTP Divača
Izvedba ozemljitev na objektu RTP Divača, odprava posledic havarije na T411 – izvedba gradbenih del
Pomoč pri izvedbi elektro montažnih del (sestava SN celic) na objektih RTP Tolmin in RTP Postojna
RTP Hrastnik - elektromontažna dela
Elektrarne
Infrastruktura
Montaža SN opreme v TP Calcit Lika v Gospiću
Zamenjava drogov na SN DV Papirnica Vevče HE Fužine
Antenski objekti
PTV Loški Potok
AOC Skalnica
Zamenjava vijakov na stolpu PTV Žužemberk
Inženiring
Daljnovodi
Ekipa
Reference
DV 2x110 kV RTP Pivka – ENP Pivka
DV 110 + 20 kV Moste - Bohinj : sanacija SM 35 sanacija po vetrolomu s pomočjo havarijskega stebra
DV Grosuplje - Trebnje odsek Ivančna Gorica - Trebnje
DV 110 kV Trbovlje - Beričevo 1
DV 110+20 kV Vuhred - Podvelka
DV Jesenice - Kranjska Gora
Delna demontaža DV Jesenice - Kranjska Gora
DV Logatec - Žiri
Kablovodi
Ekipa
Reference
RTP Cirkovce 110 kV priključni kablovod
RTP Slovenska Bistrica
RTP Hrastnik
RTP Bežigrad 110 kV priključni kablovod
110 kV kablovod RTP Gotna vas - RTP Bršljin
Razdelilne transformatorske postaje
Ekipa
Reference
RTP Divača
Izvedba ozemljitev na objektu RTP Divača, odprava posledic havarije na T411 – izvedba gradbenih del
Pomoč pri izvedbi elektro montažnih del (sestava SN celic) na objektih RTP Tolmin in RTP Postojna
RTP Hrastnik - elektromontažna dela
Elektrarne
Ekipa
Reference
Infrastruktura
Ekipa
Reference
Montaža SN opreme v TP Calcit Lika v Gospiću
Zamenjava drogov na SN DV Papirnica Vevče HE Fužine
Antenski objekti
Ekipa
Reference
PTV Loški Potok
AOC Skalnica
Zamenjava vijakov na stolpu PTV Žužemberk
Mediji
Novice
Fotografije
Video
Socialna omrežja
Kariera
Prosta delovna mesta
Prijavite se za zaposlitev
Kontakti
Kazalo
Piškotki