office@ens-slo.com

DV 110+20 kV Vuhred - Podvelka

Sanacija posledic vetroloma na DV 110+20 kV Vuhred - Podvelka in DV 20 kV Vuhred - Podvelka

Investitor: Eles d.o.o.
Obseg del:

Demontaža poškodovanega stebra in montaža novega stebra na SM06, zamenjava dela vijakov na stebrih SM05 in SM07, premontaža fiksnega vzpenjalnega sistema (FVS), sidranje, spuščanje in ponovni dvig vodnikov

  Nazaj Reference skupine