O podjetju

Podjetje Elektro novi sistemi d.o.o. je bilo registrirano konec januarja 2017. V podjetju smo zaposleni strokovni kadri, ki smo svoje znanje dolga leta nabirali v enem najboljših slovenskih podjetij za gradnjo in vzdrževanje daljnovodov, kablovodov, razdelilnih transformatorskih postaj in drugih infrastrukturnih objektov.

V podjetju je 20 zaposlenih inženirjev, tehnikov, monterjev in strojnikov z bogatimi izkušnjami pri gradnji najbolj zahtevnih elektroenergetskih objektov.