office@ens-slo.com

Daljnovodi

Ekipa Elektro novi sistemi d.o.o. je znanje in izkušnje pri gradnji daljnovodov na napetostnem nivoju od 110 kV do 400 kV nabirala pri izvedb najpomembnejših daljnovodov v Sloveniji. Pri nas zaposleni vodje del, delovodje in monterji so sodelovali na objektih kot so: DV 2x400 kV Beričevo – Krško, DV 110+20 kV Bohinj – Železniki, DV 110 kV Beričevo – Trbovlje in številnih drugih. Vsi vodje del, delovodje, strojniki in monterji imajo bogate izkušnje tudi pri izvedbi del na daljnovodih v bližini napetosti, ker so sodelovali pri izvedbi različnih del na DV, ko je en sistem daljnovoda normalno obratoval.

V podjetju Elektro novi sistemi d.o.o. lahko vedno računamo tudi na sodelovanje ostalih podjetij iz skupine Elnos Group, ki ima znanje in številne reference pri izvedbi najpomembnejših VN daljnovodov na področju ENTSO-E in EU.