Inženiring

Daljnovodi

Ekipa Elektro novi sistemi d.o.o. je znanje in izkušnje pri gradnji daljnovodov na napetostnem nivoju od 110 kV do 400 kV nabirala pri izvedb najpomembnejših daljnovodov v Sloveniji. Pri nas zaposleni vodje del, delovodje in monterji so sodelovali na objektih kot so: DV 2x400 kV Beričevo – Krško, DV 110+20 kV Bohinj – Železniki, DV 110 kV Beričevo – Trbovlje in številnih drugih. Vsi vodje del, delovodje, strojniki in monterji imajo bogate izkušnje tudi pri izvedbi del na daljnovodih v bližini napetosti, ker so sodelovali pri izvedbi različnih del na DV, ko je en sistem daljnovoda normalno obratoval.

V podjetju Elektro novi sistemi d.o.o. lahko vedno računamo tudi na sodelovanje ostalih podjetij iz skupine Elnos Group, ki ima znanje in številne reference pri izvedbi najpomembnejših VN daljnovodov na področju ENTSO-E in EU.

EkipaReferencePreberi več...

Kablovodi

Na področju 110 kV kabelskih sistemov je podjetje Elektro novi sistemi d.o.o. vodilno v skupini Elnos Group. Zaposlene imamo izkušene monterje s certifikati za montažo kabelskih končnikov in kabelskih spojk nekaterih vodilnih evropskih proizvajalcev. Dogovarjamo se za certificiranje tudi z drugimi proizvajalci v najkrajšem možnem času. Naši monterji so izvedli več sto kabelskih spojk in končnikov na področju Slovenije ter v bližnjih državah.

EkipaReferencePreberi več...

Razdelilne transformatorske postaje

Razdelilne transformatorske postaje (RTP) so ključni elementi elektro prenosnega in distribucijskega sistema. Na področju razdelilnih transformatorskih postaj napetostnega nivoja do 400 kV, skupaj z drugimi podjetji v skupini Elnos Group ponujamo celovite rešitve pri izgradnji RTP po sistemu ključ v roke. Prav tako izvajamo rekonstrukcijska, vzdrževalna ter druga montažna dela. Podjetje z lastnimi viri ter preverjenimi partnerji izvaja vse vrste del od gradbenih, jeklo montažnih in elektro montažnih do vgradnje sistemov lastne rabe, zaščite in vodenja.

EkipaReferencePreberi več...

Elektrarne

Elektro novi sistemi d.o.o. je skupaj z ostalimi podjetji v skupini Elnos Group aktivno na področju modernizacije in rekonstrukcije hidro in termo elektrarn ter na področju obnovljivih virov (OVE). Skupina sodeluje z vodilnimi svetovnimi podjetji na tem področju. Specializirani smo za izvedbo in modernizacijo turbinskih agregatov, RTP-jev, sistema vodenja in zaščite brez prekinjenega napajanja ter sistema hladilnih in odpadnih vod. Na področju OVE sodelujemo pri gradnji mHE, fotovoltaičnih elektrarn, elektrarn na biomaso in vetrnih elektrarn.

EkipaReferencePreberi več...

Infrastuktura

V sklop infrastrukturnih objektov ponujamo izvedbo del na:
  • SN in NN električni vodih
  • transformatorskih postaj SN/NN
  • industrijskih objektih (gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje industrijskih elektroenergetskih objektov)
  • elektroenergetike na prometnih objektih (ceste, železnice)
  • objektih OVE
  • drugih objektih
  • polnilne postaje za električna vozila
EkipaReferencePreberi več...

Antenski objekti

Elektro novi sistemi d.o.o. izvajamo dela na antenskih objektih za telekomunikacije. Naši zaposleni se lahko pohvalijo, da so sodelovali pri izvedbi vzdrževalnih del in rekonstrukcij na najvišjih antenskih stolpih v Sloveniji, kot so antenski stolpi oddajnih centrov RTV Slovenija. Specializirani smo predvsem za izvedbo jeklenih konstrukcij in vsa montažna dela na ektremno visokih antenskih stolpih višine preko 100m.

EkipaReferencePreberi več...