office@ens-slo.com

Izvedba ozemljitev na objektu RTP Divača, odprava posledic havarije na T411 – izvedba gradbenih del

Investitor: Eles d.o.o.
Naročnik Mediogradnja inženiring d.o.o.  Nazaj Reference skupine