office@ens-slo.com

Pomoč pri izvedbi elektro montažnih del (sestava SN celic) na objektih RTP Tolmin in RTP Postojna

Investitor: SODO d.o.o.
Naročnik EMB Bizant d.o.o.  Nazaj Reference skupine