office@ens-slo.com

RTP Hrastnik - elektromontažna dela

Objekt: RTP Hrastnik
Naročnik: EMB Bizant d.o.o.
Investitor: Elektro Ljubljana, d.d.

Opis del: sodelovanje pri montaži GIS stikališča in druga elektromontažna dela

  Nazaj Reference skupine