office@ens-slo.com

Ekologija in zaščita okolja

Pri vsakodnevnem delu odgovorno uporabljamo naravne vire. Pri izvedbi projektov in drugih aktivnostih v podjetju Elektro novi sistemi d.o.o. spoštujemo okolje in ekološke zahteve in z ustreznimi ukrepi skrbimo, da okolja ne zlorabljamo. Trudimo se, da naše delo nima negativnih posledic na naravno okolje.

Zaščita okolja