office@ens-slo.com
Zemljevid naših projektov   

RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom 110kV daljnovodov - razplet DV, izvedba montaže jeklene

Investitor: Eles d.o.o.
Naročnik: Dalekovod d.o.o.

  Nazaj