110 kV kablovod RTP Gotna vas - RTP Bršljin

Objekt: 110 kV kablovod RTP Gotna vas - RTP Bršljin
Naročnik: Elektro Ljubljana, d.d.
Opis del: nadzor certificiranih monterjev nad polaganjam kabla in izvedbo kabelskih končnikov

  Nazaj Reference skupine