RTP Cirkovce 110 kV priključni kablovod

Objekt: Izvedba priključnega 110 kV kabelskega sistema za RTP Cirkovce
Naročnik: C & G d.o.o.
Investitor: Eles d.o.o.
Opis projekta: polaganje 110 kV kablov in izvedba 110 kV kabelskih spojk in kabelskih končnikov

  Nazaj Reference skupine