office@ens-slo.com

Osnovna dejavnost podjetja

Elektro novi sistemi d.o.o. je gradnja elektroenergetskih in telekomunikacijskih objektov. Prodajno-proizvodni program podjetja je izvedbeni inženiring nadzemnih in podzemnih vodov, razdelilnih transformatorskih postaj, drugih elektroenergetskih objektov napetostnih nivojev od 1 do 400 kV ter antenskih objektov za telekomunikacije

Poleg celovite ponudbe (izvedbeni inženiring) nudi podjetje tudi delno izvedbo, kot je izvedba elektromontažnih in montažnih del ter dobava opreme za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije.