office@ens-slo.com
Zemljevid naših projektov   

DV 110 kV Trbovlje - Beričevo 1

Izvedba del pri zamenjavi SM 7 na DV 110 kV Trbovlje - Beričevo 1

Naročnik: Kaskader d.o.o., Spodnja Idija https://www.kaskader.si/ 
Investitor: Eles d.o.o.
Obseg del:

Montaža jeklene konstrukcije, elektro montažna dela (demontaža in montaža vrvi ter zaščitne vrvi, montaža izolatorjev, obešalne in pritrdilne opreme), premontaža fiksnega vzpenjalnega sistema (FVS)
Odgovorni vodja posameznih del za jeklomontažna in elektro montažna dela: Franci Milhar, dipl.el.inž.

Posebnosti projekta:

Transport se izvaja z začasno žičnico (Kaskader d.o.o.) montaža jeklene konstrukcije se izvaja z montažno iglo  Nazaj