office@ens-slo.com

Inženiring

Bojan Gale, inž.el. - vodja projektov 

Žiga Hribar, univ.dipl.inž.el. – vodja projektov

Rudi Krampač, inž.el. – vodja projektov

Franci Milhar, univ.dipl.inž.el. – vodja projektov