office@ens-slo.com

Inženiring

Bojan Gale, inž.el.  – E-2100 odgovorni vodja del/odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte

Žiga Hribar – vodja projektov

Rudi Krampač – vodja projektov

Srečka Žlajpah – vodja projektov