Domov
O podjetju
Organiziranost
Osnovna dejavnost podjetja
Prodaja in nabava storitev
Inženiring
Poslanstvo, vizija, vrednote
Odličnost
Izkušnje
Kvaliteta poslovanja
Certifikati
Varnost pri delu in okolje
Varnost in zdravje pri delu
Ekologija in zaščita okolja
Katalogi
Projekti
Kablovodi
RTP Cirkovce 110 kV priključni kablovod
Montaža 110 kV kabelskega sistema RTP 400/110 kV Okroglo
RTP Hrastnik
RTP Bežigrad 110 kV priključni kablovod
RTP Slovenska Bistrica
110 kV kablovod RTP Gotna vas - RTP Bršljin
Daljnovodi
DV 2x110 kV RTP Pivka – ENP Pivka
RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom 110kV daljnovodov - razplet DV, izvedba montaže jeklene
DV 2x110 kV Maribor - Cirkovce (jeklomontažna dela)
DV Labore - Primskovo
DV 110 + 20 kV Moste - Bohinj : sanacija SM 35 sanacija po vetrolomu s pomočjo havarijskega stebra
Elektromontažna dela na jeklenih predalčnih stebrih
Preurejanje daljnovoda DV 2x110 kV Tolmin - Kobarid SM53
Zamenjava poškodovanih stebrov na področju Elektro Ljubljana
DV Grosuplje - Trebnje odsek Ivančna Gorica - Trebnje
Demontaža DV 20 kV RTP Labore - RP Jeprca
DV 110 kV Trbovlje - Beričevo 1
DV 110+20 kV Vuhred - Podvelka
DV Jesenice - Kranjska Gora
Delna demontaža DV Jesenice - Kranjska Gora
DV Logatec - Žiri
Razdelilne transformatorske postaje
RTP Divača
Izvedba elektromontažnih del RTP Divača za MSCDN in VSR 400 kV polji
Izvedba ozemljitev na objektu RTP Divača, odprava posledic havarije na T411 – izvedba gradbenih del
Pomoč pri izvedbi elektro montažnih del (sestava SN celic) na objektih RTP Tolmin in RTP Postojna
RTP Hrastnik - elektromontažna dela
Elektrarne
Meritve
Meritve vibracij na DV 2x400 kV Beričevo - Okroglo
Posnetek geometrije DV stebra na lokaciji Korte DV 110 kV Koper - Buje
Meritve električnih inštalacij
Infrastruktura
Montaža SN opreme v TP Calcit Lika v Gospiću
Zamenjava drogov na SN DV Papirnica Vevče HE Fužine
Antenski objekti
PTV Loški Potok
AOC Skalnica
Zamenjava vijakov na stolpu PTV Žužemberk
Inženiring
Daljnovodi
Ekipa
Reference
DV 2x110 kV RTP Pivka – ENP Pivka
RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom 110kV daljnovodov - razplet DV, izvedba montaže jeklene
DV 2x110 kV Maribor - Cirkovce (jeklomontažna dela)
DV Labore - Primskovo
DV 110 + 20 kV Moste - Bohinj : sanacija SM 35 sanacija po vetrolomu s pomočjo havarijskega stebra
Elektromontažna dela na jeklenih predalčnih stebrih
Preurejanje daljnovoda DV 2x110 kV Tolmin - Kobarid SM53
Zamenjava poškodovanih stebrov na področju Elektro Ljubljana
DV Grosuplje - Trebnje odsek Ivančna Gorica - Trebnje
Demontaža DV 20 kV RTP Labore - RP Jeprca
DV 110 kV Trbovlje - Beričevo 1
DV 110+20 kV Vuhred - Podvelka
DV Jesenice - Kranjska Gora
Delna demontaža DV Jesenice - Kranjska Gora
DV Logatec - Žiri
Kablovodi
Ekipa
Reference
RTP Cirkovce 110 kV priključni kablovod
Montaža 110 kV kabelskega sistema RTP 400/110 kV Okroglo
RTP Hrastnik
RTP Bežigrad 110 kV priključni kablovod
RTP Slovenska Bistrica
110 kV kablovod RTP Gotna vas - RTP Bršljin
Razdelilne transformatorske postaje
Ekipa
Reference
RTP Divača
Izvedba elektromontažnih del RTP Divača za MSCDN in VSR 400 kV polji
Izvedba ozemljitev na objektu RTP Divača, odprava posledic havarije na T411 – izvedba gradbenih del
Pomoč pri izvedbi elektro montažnih del (sestava SN celic) na objektih RTP Tolmin in RTP Postojna
RTP Hrastnik - elektromontažna dela
Elektrarne
Ekipa
Reference
Infrastruktura
Ekipa
Reference
Montaža SN opreme v TP Calcit Lika v Gospiću
Zamenjava drogov na SN DV Papirnica Vevče HE Fužine
Antenski objekti
Ekipa
Reference
PTV Loški Potok
AOC Skalnica
Zamenjava vijakov na stolpu PTV Žužemberk
Meritve
Mediji
Novice
Fotografije
Video
Socialna omrežja
Kariera
Prosta delovna mesta
Prijavite se za zaposlitev
Kontakti
Kazalo
Piškotki