Izkušnje

Čeprav smo mlado podjetje, imajo naši zaposleni bogate izkušnje na področju gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja visokonapetostnih daljnovodov, kablovodov, razdelilnih transformatorskih postaj in drugih elektroenergetskih objektov. Naši inženirji so izkušeni vodje projektov in odgovorni vodje del.

V podjetju Elektro novi sistemi d.o.o. so zaposleni vrhunski delovodje in monterji z večletnimi izkušnjami pri izvajanju del na VN daljnovodih, razdelilnih trasformatorskih postajah in drugih elektro energetskih ter antenskih objektih.

Zaposleni smo več let nabirali znanje in izkušnje  pri gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju objektov slovenskega elektroprenosnega in distribucijskega omrežja, telekomunikacijskih – antenskih objektov slovenske javne televizije, operaterjev mobilnega omrežja in številnih drugih naročnikov.

Kot član skupine Elnos Group, ki ima že več kot sedemdesetletno tradicijo pa imamo na razpolago tudi znanje in vire vseh podjetij v skupini.