Meritve

V podjetju Elektro novi sistemi d.o.o. zagotavljamo kakovost storitev brez kompromisov. Zato svoje delo preizkušamo z meritvami, ki z natančnimi podatki dokazujejo ustreznost vgrajenih materialov in izvedenih del. Z lastno opremo in kadri izvajamo vse potrebne meritve v celotnem procesu izvajanja del na daljnovodih, transformatorskih postajah in kablovodih. Vsi rezultati meritev se predajo naročnikom oziroma investitorjem pred spuščanjem objekta v pogon.

Izvajamo tudi diagnostične meritve na VN in SN omrežju ter električnih inštalacijah. Meritve izvajajo naši usposobljeni in certificirani strokovnjaki. Izvajamo jih z vrhunsko redno umerjeno merilno opremo.

Meritve