Poslanstvo, vizija, vrednote

Poslanstvo:

Poslanstvo našega podjetja je energična in kakovostna gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje elektroenergetskih objektov v zadovoljstvo naših naročnikov, partnerjev in zaposlenih ter s spoštljivim odnosom do okolja.

Vizija:

Naša vizija je stalna rast podjetja, zagotovljena kakovost naših storitev in dobri poslovni rezultati s ciljem postati prepoznavno slovensko in evropsko podjetje v svoji panogi. Sodelovati želimo pri tehnološkem napredku in razvoju elektroenergetskega omrežja.

Smo skupina najbolj motiviranih, energičnih, ustvarjalnih in strokovnih sodelavcev, ki bo z nenehno osebno in strokovno rastjo gradila svojo konkurenčno prednost na slovenskem in evropskem trgu kot najbolj odziven in prilagodljiv partner našim kupcem. 

Vrednote:

  • Poštenost do kupcev, partnerjev in sodelavcev
  • Spoštovanje kupcev, partnerjev, sodelavcev in okolja
  • Strokovnost in stalno izobraževanje
  • Skrb za zdravje in varno delo
  • Timsko delo za doseganje skupnih ciljev