Infrastruktura

V sklop infrastrukturnih objektov ponujamo izvedbo del na:

  • SN in NN električni vodih
  • transformatorskih postaj SN/NN
  • industrijskih objektih (gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje industrijskih elektroenergetskih objektov)
  • elektroenergetike na prometnih objektih (ceste, železnice)
  • objektih OVE
  • drugih objektih
  • polnilne postaje za električna vozila

Infrastruktura