Prosta delovna mesta

IŠČETE DELO?
Izkušnje niso potrebne, kar morate znati, vas bomo naučili mi.

Dolgoročno zaposlitev za NEDOLOČEN ČAS s 6 mesečnim poskusnim delov nudimo delovna mesta:

ELEKTRO MONTER/KA in MONTER/KA za:

 • Montažo jeklenih konstrukcij na daljnovodih in drugi elektroenergetskih in antenskih objektih
 • Montažo obesne opreme in vodnikov na daljnovodih in drugih elektroenergetskih objektih
 • Montaža druge električne opreme elektroenergetskih objektih

Delo je zelo dinamično in poteka predvsem na prostem na področju celotne Slovenije z izhodiščem v Ljubljani.

Občasno delamo tudi v drugih evropskih državah.

Ponujamo vam:

 • Redno plačilo, stimulativno nagrajevanje, možnost za napredovanje, povračilo potnih stroškov in stroškov prehrane
 • Vrhunsko zaščitno in delovno opremo ter izobraževanje za varno delo
 • Dinamično delo v prijetnem kolektivu in ekipo odličnih sodelavcev

Kaj pričakujemo?

 • Visoko motivirane sodelavce, z izrazitim smislom za delo v skupini
 • Ročno spretne ljudi z veliko željo za pridobivanje novih znanj in spretnosti na delovnem mestu
 • Dobra psihofizično kondicijo (delo na terenu in na višini)
 • Srednjo ali poklicno izobrazbo - prednostna je elektro ali kovinarska stroka
 • Vozniškim izpit B kategorija (ni pogoj ampak prednost)
 • Slovensko državljanstvo, državljanstvo drugih članic EU ali osebno delovno dovoljenje

INŽENIRJA / INŽENIRKO ELEKTROTEHNIKE - pooblaščeni inženir IZS

za vodenje projektov na ELEKTRIČNEM omrežju (visoko in srednje napetostni daljnovodi, razdelilne transformatorske postaje, kablovodi)

 

Delovne naloge vodje projektov obsegajo:

 • spremljanje javnih razpisov in izbor primernih javnih naročil
 • pridobivanje ponudb za materiale in storitve podizvajalcev, ter izbor dobaviteljev in podizvajalcev
 • priprava podizvajalskih in konzorcijskih pogodb za javna naročila
 • skrb za kakovostno, pravočasno in uspešno oddajo ponudb
 • spremljanje tržnih razmer na področju gradenj in storitev na elektroenergetskih objektih
 • strokovno usposabljanje s področja gradbene zakonodaje in javnih naročil
 • planiranje, organizacija ter vodenje elektro montažnih del na daljnovodih in razdelilnih transformatorskih postajah visoke napetosti
 • skrb za kakovostno, pravočasno in ekonomsko uspešno izvedbo elektro montažnih del
 • usklajevanje del z drugimi izvajalci na objektih
 • naročanje materiala in podizvajalskih storitev
 • vodenje gradbenih dnevnikov ter obračun izvedenih del
 • udeležba na operativnih sestankih, strokovnih pregledih in tehničnih pregledih objektov, ter priprava dokazil o zanesljivosti objekta
 • Delo je zelo dinamično in poteka na sedežu družbe v Ljubljani in na objektih na področju celotne Slovenije.
 • Od kandidatov pričakujemo:
 • izobrazbo iz elektrotehnične stroke (univ dipl.inž., dipl inž., ali mag. – bolonjski študij)
 • izpolnjevanje pogojev za pridobitev licence za pooblaščenega inženirja pri IZS (Pridobljena izobrazba po študijskih programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom (mag. inž. – bolonjski študij) oz. izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe pridobljeni po študijskih programih druge stopnje (univ. dipl. inž.-predbolonjski študij in dipl. inž. - predbolonjski študij, slednji po pogojih 3. odstavka 58. člena ZAID) s področja elektrotehnične stroke
 • vozniški izpit B kategorije
 • poznavanje orodij MS Office, Power point, Project
 • aktivno znanje slovenskega jezika (pisno in govorno)

Pridobljena licenca za pooblaščenega inženirja ni pogoj, ustreznim kandidatom bomo omogočili pridobitev licence na podlagi.

Izbranemu kandidatu – kandidatki ponujamo:

 • vrhunsko opremo za delo (računalnik, telefon, zaščitno opremo, ….)
 • stimulativno plačilo
 • možnost strokovnega izobraževanja in napredovanja
 • odlično delovno klimo

Če vas delo zanima nas pokličite na 041 373 102 (Srečka Žlajpah), ali pošljite e-pošto na: [email protected]