Daljnovodi

Ekipa ENS d.o.o. je znanje in izkušnje pri gradnji daljnovodov na napetostnem nivoju od 110 kV do 400 kV nabirala pri izvedb najpomembnejših daljnovodov v Sloveniji. Pri nas zaposleni vodje del, delovodje in monterji so sodelovali na objektih kot so: DV 2x400 kV Beričevo – Krško, DV 110+20 kV Bohinj – Železniki, DV 110 kV Beričevo – Trbovlje in številnih drugih. Vsi vodje del, delovodje, strojniki in monterji imajo bogate izkušnje tudi pri izvedbi del na daljnovodih v bližini napetosti, ker so sodelovali pri izvedbi različnih del na DV, ko je en sistem daljnovoda normalno obratoval.