Varnost in zdravje pri delu

Naša največja vrednost so naši zaposleni, ki so vitalna investicija podjetja. Zato posvečamo posebno pozornost osebni in strokovni rasti, motivaciji posameznikov in spodbujanju kakovostnega timskega dela.

Posebno pozornost posvečamo skrbi za varnost in zdravje pri delu z izobraževanjem zaposlenih. Kot delodajalec zagotovimo vse materialno-tehnične pogoje za varno delo in stalno nadziramo brezpogojno spoštovanje vseh ukrepov za varno delo.


Varnost