RTP Divača

Objekt: Izvedba elektromontažnih del v 110, 220 in 400 kV stikališču za dogradnjo in rekonstrukcijo RTP Divača
Investitor / naročnik: Eles d.o.o.
Izvajalec: konzorcij Kolektor Igin d.o.o. - vodja konzorcija, Elwe & Co d.o.o., Elektro novi sistemi d.o.o.
Opis del: montaža VN opreme, kabelske povezave

  Nazaj Reference skupine