V RTP Primskovo smo povezali 110kV daljnovod in kabelski sistem

Naši vsestranski monterji z vrhunsko opremo uspešno zaključujejo dela še na enem objektu

20.11.2022
Vse več je razdelilnih transformatorskih postaj, kjer je potrebno zaradi modernizacije opreme v RTP povezati 110 kV daljnovod in 110 kV kabelski sistem. V podjetju ENS d.o.o. imamo za taka dela ustrezno opremo za izvedbo del na daljnovodu in na kabelskem sistemu. Zmogljiva avtodvigala z dvižnimi košarami za varno delo monterjev, vlečni vitli za vodnike in kable, kabelski potisniki, z valjčki in kabelskimi stojkami, hidravlična dvigala kabelskih bobnov, vozila za prevoz tovora, ljudi in opreme, specialna vozila za prevoz kabelskih bobnov in drogov, merilna oprema za kontrolo izvedenih sistemov in oprema za varno delo na višini vse to je potrebno za učinkovito, kakovostno in varno izvedbo projektov, kot je RTP Primskovo. Na objektu RTP 110/20 Primskovo smo v okviru projekta Dobava in montaža 110 kV kabelskega sistema izvedli polaganje 110 kV kabla, zamenjavo obesne opreme in izolatorskih verig na končnem DV stebru za vodnik in za OPGW, začasno spuščanje vodnika, priključitev vodnikov na nove izolatorske verige, urejanje povesov in priključitev vodnikov na odvodnike na daljnovodnem stebru in ločilnik v prostozračnem stikališču ter montažo 110 kV kabla na stebru in v prostozračnem stikališču. Naši monterji so s pomočjo ustrezne opreme dela izvedli učinkovito in kakovostno.

  • RTP Primskovo
  • RTP Primskovo


  Nazaj