Ko je oskrba z električno energijo posebej pomembna

V RTP Tolmin smo na zahtevo naročnika delali tudi ponoči

20.11.2022
Razdelilna transformatorska postaja Tolmin je vitalnega pomena za napajanje zgornje soške doline z električno energijo. Zato je pomembno, da se dela na tem objektu izvajajo tako, da je oskrba pomembnih gospodarskih odjemalcev z električno energijo kar najbolj zanesljiva in stalna. Da bi bil vpliv rekonstrukcijskih del v RTP Tolmin na oskrbo z električno energijo, je naš naročnik Eles pred našo ekipo postavil zahtevo, da se prevezava daljnovodov in montaža zbiralnic na objektu opravi v večernih urah, ko ključni industrijski subjekti nimajo velikih potreb po električni energiji. Z dobro organizacijo dela in ustrezno pripravo na izvedbo montažnih del so naši monterji in monterke na objektu tudi tokrat izpolnile pričakovanja naročnika. Dela v nočnem času sicer zahtevajo še več skrbi za varno delo monterjev na kar so bili naši monterji pod vodstvom najbolj izkušenega delovodje tudi pripravljeni. Vsa dela so bila izvedena strokovno in kakovostno in naši in naročnikovi cilji so bili v celoti doseženi.

  • RTP Tolmin elektromontažna dela
  • RTP Tolmin elektromontažna dela


  Nazaj