Dvig 380 tonskega transformatorja v Zidanem Mostu

Ekipe ENS so v začetku februarja sodelovale pri dvigu transformatorja, ki se je na železniške tire prevrnil v začetku januarja.

09.02.2023
Ekipe ENS so v začetku februarja sodelovale pri dvigu transformatorja, ki se je na železniške tire prevrnil v začetku januarja. V začetku februarja so bile zaključene vse zahtevne priprave za dvig 380 tonskega transformatorja, ki se je v začetku januarja prevrnil z vagona na območju železniške postaje Zidani Most. Kamenček v mozaiku tega zahtevnega podviga je bila tudi ekipa monterjev ENS. Za zahteven dvig je bilo namreč potrebno začasno umakniti 20 kV daljnovod, ki poteka na območju dviga. Za umik daljnovoda je bilo potrebno sidrati dva obstoječa daljnovodna stebra, spustiti in poviti vodnike in demontirati obstoječo obesno opremo. Vodnik in obesno opremo smo pri ponovni montaži zamenjali z novo opremo. Ker daljnovod na tem odseku križa cesto, železniško progo ter železniško postajo, je bilo te objekte pred demontažo ustrezno zaščititi. Po opravljenem dvigu ogromnega transformatorja, smo montirali novo opremo in vodnike, ter ponovno vzpostavili napetostno stanje na daljnovodu. Naša ekipa na terenu se je tudi na tem objektu izkazala in vsa dela opravila strokovno in hitro, ter se maksimalno potrudila, da je bil potreben izklop daljnovoda čim krajši.

  • Zidani Most
  • Zidani Most


  Nazaj