office@ens-slo.com

AOC Skalnica

Izvedba novega antenskega stolpa AOC Skalnica
Naročnik in investitor: RTV Slovenija
Vodja projekta: Bojan Gale  Nazaj