office@ens-slo.com

Zaposlimo nove sodelavce

Povečan obseg dela povečuje potrebe po novih sodelavcih.

22.06.2021
Naše podjetje Elektro novi sistemi se razvija in raste. Podjetje je zelo uspešno in že od nastanka leta 2017 raste po obsegu izvedenih del, uspešnosti poslovanja in številu zaposlenih. Podjetje ni zadolženo, redno izplačuje plače zaposlenim in poravnava vse druge obveznosti do partnerjev ali države. Še posebej pa smo ponosni na zelo spodbudno in prijetno delovno klimo v kolektivu, h kateri bistveno prispevajo vsi naši sodelavci. Povečan obseg dela povečuje tudi potrebe po novih sodelavcih. Največ naših del izvajamo na visoko in srednje napetostnem električnem omrežju, ki ga upravlja sistemski operater prenosnega omrežja Eles ali sistemski operater distribucijskega omrežja SODO. Zato je naše delo specifično in vse nove sodelavce najprej s pomočjo mentorjev ter izkušenih monterjev dobro naučimo vseh pravil za varno in uspešno delo. Poleg tega vse naše monterje in elektro monterje opremimo z vrhunsko opremo za varno delo. Naši monterji prihajajo na delo na sedež podjetja v Ljubljani, razen redkih izjem, ko so občasno nastanjeni v bližini delovišča, če je to zelo oddaljeno od Ljubljane. Delovni dan našega monterja se začne v poletnem času ob 6:00, pozimi pa ob 7:00. Po kratkih pripravah se monterji v manjših skupinah s terenskimi osebnimi ali tovornimi vozili, ter s kombiji odpeljejo na delovišča po celotni Sloveniji, skladno s planom dela za ta dan. Skupine monterjev vodijo delovodje ali njihovi pomočniki, ki so odgovorni za kvalitetno in pravočasno izvedbo del. Med delovnim časom na delovišča redno prihajajo tudi vodje projektov, to so praviloma inženirji elektrotehnike. Ti strokovno vodijo projekte, dajejo navodila delovodjem in razrešujejo morebitna odprta vprašanja na objektih. Po končanem delu na objektu, se skupine običajno po 17 uri vračajo na sedež podjetja. Čas povratka je odvisen od oddaljenosti objekta. Naši monterji imajo plačane vse ure od začetka delovnega časa do povratka na sedež podjetja, torej tudi tiste ure, ki jih porabijo na poti na objekt. Delo monterjev in elektromonterjev je zelo raznoliko, zato še posebej cenimo zaposlene, ki so večopravilni in lahko delajo na različnih objektih od daljnovodov, kablovodov, razdelilnih transformatorskih postaj, do montaže antenskih stolpov ali izvajanja vzdrževalnih del v industrijskih energetskih postrojih. Najboljšim omogočamo tudi pridobitev dodatnih specialnih kvalifikacij in spodbujamo strokovno in osebnostno rast zaposlenih, ki si to s svojim delom zaslužijo. Zavedamo se, da so zaposleni naše največje bogastvo in prednost pred drugimi sorodnimi podjetji. Zato podjetje poskrbi tudi za kak prijeten trenutek in druženje. Želimo si še več dobrih sodelavcev v naši sredini, zato vabimo k sodelovanju elektromonterje, monterje za delo na višini - plezalce, ter elektro inženirja.

  • zaposlimo nove sodelavce
  • zaposlimo nove sodelavce
  • zaposlimo nove sodelavce
  • zaposlimo nove sodelavce
  • zaposlimo nove sodelavce
  • zaposlimo nove sodelavce
  • zaposlimo nove sodelavce


  Nazaj