office@ens-slo.com

Zahteven objekt s ščepcem adrenalina

Nova oprema za dela na 400 kV daljnovodih

18.10.2020
Naši prizadevni monterji so izvedli dela na pomembnem daljnovodu 2x400 kV, ki povezuje dve veliki razdelilni transformatorski postaji Beričevo in Okroglo in zagotavlja napajanje gorenjske regije z električno energijo. Na objektu smo izvajali zamenjavo OPGW in montažo faznih distančnikov – antivibratorjev. Naš naročnik je podjetje Dalekovod d.o.o. iz Ljubljane, investitor projekta pa družba Eles, ki upravlja slovensko prenosno omrežje. V okviru tega projekta smo skupaj montirali 32,4 km OPGW z vso potrebno obesno opremo, 2200 antivibratorjev in 4000 faznih distančnikov. Posebno pozornost je bilo potrebno nameniti izvedbi križanj daljnovoda z drugo infrastrukturo, ki jih je veliko, saj daljnovod križa avtocesto, več državnih in občinskih cest, železniških prog ter drugih električnih SN in NN vodov. Za učinkovito izvedbo del smo nabavili novo opremo, dva linijska vozička za 3 vodnike. Konstrukcija vozičkov je iz lahke zlitine, zato voziček tehta le 34 kg, njegova nosilnost pa je 100 kg. Kolesa so nameščena na krogličnih ležajih, njihova razdalja pa je nastavljiva od 400 do 500 mm oziroma od 350 do 480 mm, zato so prilagodljivi na različne daljnovode. Dela na tem objektu pa so našim prizadevnim monterjem včasih ponudila tudi ščepec adrenalina in poglede z drugačne perspektive.

  • DV 400 kV Beričevo - Okroglo


  Nazaj