Vodarna Krvavec naš prvi projekt na vodovodni infrastrukturi

01.03.2022
Na projektu Oskrbe s pitno vodo na področju Gornje Save, ki bo s kakovostno pitno vodo oskrbovala pet občin z Gorenjske in osrednje Slovenije naše ekipe izvajajo elektro inštalacijska dela v objektu vodarne Krvavec. Gre za sodoben objekt vodovodne infrastrukture za ultrazvočno filtracijo vode, ki bo po dokončanju zagotavljal zdravo in kakovostno pitno vodo za več kot 30.000 prebivalcev. Najpomembnejši del naše nalog je sestavljanje in postavljanje NN omar za zaščito in vodenje, kabliranje in izvedba NN inštalacij in transformatorske postaje, ki bo zagotavljala stabilno in kakovostno napajanje objekta, kar je pri tovrstnih infrastrukturnih objektih še posebej pomembno. Svoje delo uspešno prilagajamo ostalim izvajalcem na delovišču in izvajamo dela skladno s terminskimi plani in dinamiko del na objektu.Pri montaži opreme in omar za zaščito in vodenje uspešno delata tudi dve naši monterki.

  • vodarna Krvavec
  • vodarna Krvavec
  • vodarna Krvavec


  Nazaj