office@ens-slo.com

Uspešno delo tudi na elektro energetskem napajanju železnice

Izvedba del na objektu elektro napajalne postaje (ENP) Kranj

28.05.2021
Za naročnika Belmet Mi d.o.o. v ENP Kranj smo uspešno izvedli montažna in elektromontažna dela na 20 kV delu na izmenični napetosti, ter delno montažo opreme na DC delu postaje. Naš del posla je bil dobava in montaža SN kablov in bakrenih zbiralnic ter montaža opreme, to je dveh transformatorjev, usmernikov ter dušilk. Dela na 3 kV enosmernem postroju so zahtevala posebno strokovno pozornost naših inženirjev in monterjev, ker se naše podjetje šele uveljavlja na segmentu železniške infrastrukture. Zato so na projektu delali najbolj izkušeni in strokovno podkovani monterji, delovodje in inženirji, ki so se natančneje poglobili v strokovno pripravo in izvedbo del. Hkrati s strokovnim delom so odgovorni več pozornosti namenili tudi varnemu delu.

  • ENP Kranj
  • ENP Kranj
  • ENP Kranj
  • ENP Kranj


  Nazaj