office@ens-slo.com

Sodelovanje v projektu SINCRO.GRID

Še en uspešno izveden projekt v RTP Divača

13.04.2021
V RTP Divača smo uspešno zaključili elektromontažna dela, ki so del projekta skupnega evropskega interesa s področja pametnih omrežij SINCRO.GRID. Projekt SINCRO.GRID temelji na mednarodnem sodelovanju pri vzpostavljanju pametnih omrežij. Cilj projekta, v katerega so vključeni partnerji iz Slovenije in Hrvaške: operaterji prenosnega omrežja (HOPS in ELES) in distribucijskega omrežja (HEP ODS in SODO) je ob vedno večjem vključevanju decentraliziranih obnovljivih virov energije, tako na območju Slovenije, kot na območju Hrvaške, zagotoviti več virov prožnosti elektroenergetskega omrežja, ki so potrebni za uravnavanje elektroenergetskega sistema Hrvaške in Slovenije. V okviru projekta sta bili v RTP Divača zgrajeni dve novi 400 kV polji za energetski kondenzator z dušilnim vezjem (MSCDN). Elektro novi sistemi smo bili v konzorciju z vodilnim partnerjem Kolektor Igin ter partnerjem Elwe & Co. izbrani za izvajalca del. Naša naloga na projektu je bila montaža VN opreme v dveh novih 400 kV poljih, izvedba povezav med VN opremo, izvedba ozemljitev v poljih, podaljšanje VN zbiralnic ter dobava krmilno signalnih kablov in opreme za ozemljitev. Naše ekipe monterjev in inženirjev so se na projektu dokazale s strokovnostjo, kakovostno izvedbo in spoštovanjem zastavljenih rokov izvedbe. Za nas ima uspešna izvedba teh del še poseben simbolni pomen, saj je bila izvedba ozemljitev 400 kV transformatorja v RTP Divača naš prvi projekt za upravljavca prenosnega omrežje Eles, takoj po ustanovitvi podjetja Elektro Novi sistemi leta 2017. Ponosno lahko rečemo, da smo v štirih letih opravičili zaupanje in izpolnili pričakovanja našega največjega naročnika.

  • RTP Divača MSCDN


  Nazaj