office@ens-slo.com

Slovensko elektroenergetsko omrežje v 21. stoletju

Te dni smo začeli z deli na še enem pomembnem in zanimivem projektu v razdelilni transformatorski postaji Divača.

06.02.2020
Te dni smo začeli z deli na še enem pomembnem in zanimivem projektu v razdelilni transformatorski postaji Divača. V konzorciju s podjetji ELWE & Co. d.o.o. in Kolektor Igin d.o.o smo s slovenskim upravljalcem prenosnega omrežja Eles d.o.o. podpisali pogodbo za Izvedbo elektromontažnih del v RTP Divača. Objekt je del projekta Sincro Grid, ki je investicijski projekt pametnih omrežij evropskega pomena na območju Slovenije in Hrvaške. Namen projekta je omogočiti učinkovitejšo uporabo obstoječega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji in na Hrvaškem. Obstoječa elektroenergetska infrastruktura bo lahko sprejemala večje količine električne energije iz obnovljivih virov in zagotavljala zanesljivejšo oskrbo z električno energijo. Projekt v RTP Divača obsega vgradnjo variabilne dušilke in kondenzacijske baterije oziroma C-filtra. Naš konzorcije pa bo v okviru teh del izvedel montažo VN aparatov, sekundarne opreme, kabliranje in povezovanje, preizkušanje ter montažna dela pri izgradnji dveh novih 400 kV polj. Slovensko elektroenergetsko omrežje je s temi projekti naredilo velik korak v moderno omrežje enaindvajsetega stoletja.

  • RTP Divača
  • RTP Divača
  • RTP Divača


  Nazaj