office@ens-slo.com

RTP Tolmin za večjo zanesljivost omrežja in stabilnejše napetostne razmere

Elektromontažna dela v RTP Tolmin

10.02.2022
Ekipa specializirana za izvedbo elektromontažnih del dobro napreduje z deli v RTP Tolmin. Zaradi dotrajanosti opreme se je naročnik Eles odločil za rekonstrukcijo 110 kV stikališča. Cilji rekonstrukcije so povečanje zanesljivosti obratovanja prenosnega omrežja, varnejše obratovanje stikališča, znižanje stroškov obratovanja in vzdrževanja objekta, zagotavljanje potrebne prenosne zmogljivosti in ustreznih napetostnih razmer v zgornjem Posočju, ki se napaja iz te razdelilne transformatorske postaje. To bo zagotovilo nadaljnji razvoj industrije in turizma, ki sta ključni gospodarski panogi zgornje soške doline. Naša naloge na objektu so demontaža 110 kV opreme, 20 in 35 kV kabelskih povezav, signalnih in krmilnih kablov, ter montaža nove 110 kV primarne opreme, omar merilne napetosti, vrvi za povezavo opreme, zbiralničnih vrvi ter izvedba povezave nove VN opreme na ozemljilno mrežo. Dela so razdeljena v faze, ki omogočajo delovanje RTP med izvedbo rekonstrukcije, zato je potrebno med izvajanjem del upoštevati vsa pravila varnega dela v bližini naprav pod napetostjo. Pomemben del naše storitve je tudi spuščanje VN ločilnikov in odklopnikov v pogon, ki ga opravljajo naši usosobljeni in certificirani monterji s pomočjo vrhznske merilne opreme. Dela potekajo v skladu z sprejetim terminskim planom in bodo skladno s pogodbo končana do konca letošnjega leta.

  • RTP Tolmin elektromontažna dela
  • RTP Tolmin elektromontažna dela


  Nazaj