office@ens-slo.com

RTP Škofja Loka uspešno vključena v obratovanje

Projekti zaključeni strokovno in v zadanem roku - zadovoljstvo naročnika in sodelujočih izvajalcev

27.06.2022
23. junija letos je bilo v obratovanje uspešno vključeno novo stikališče v RTP Škofja Loka. Po opravljenih zagonskih preizkusih je naročnik Elektro Gorenjska d.d. obremenitev RTP-ja prenesel na novo stikališče. Ekipe strokovnjakov ENS d.o.o. za posamezne segmente sicer kompleksnega projekta, ki je obsegal več pogodb, so uspešno izvedle vsa zaupana dela. Dela so se začela z dobavo in montažo cevnih poligonalnih stebrov za priključne daljnovode, nadaljevala z izvedbo 110 kV kabelskega sistema in elektro montažnimi deli na 110 in 20 kV priključkih transformatorjev in na opremi za ozemljitev nevtralne točke transformatorjev. Vsa dela so bila na zadovoljstvo sodelujočih izvajalcev in naročnika izvedena strokovno, kakovostno in natančno v predhodno dogovorjenem roku. Še posebe pomembno je to na elektroenergetskih objektih, ki med rekonstrukcijo obratujejo in zahtevajo od izvajalcev in naročnika upoštevanje vseh zahtev za varno delo in hkrati čim bolj stabilno delovanje elektro energetskega omrežja. Uspešen projekt rekonstrukcije RTP Škofja Loka je rezultat dobrega sodelovanja vseh izvajalcev in naročnika.

  • RTP škofja Loka
  • RTP škofja Loka
  • RTP škofja Loka
  • RTP škofja Loka


  Nazaj