office@ens-slo.com

RTP Cirkovce začetek elektroenergetske poti proti Madžarski

Daljnovod Cirkovce–Pince in novo stikališče RTP Cirkovce bosta zagotovila prvo povezavo med elektroenergetskim omrežjem Slovenije in sosednje Madžarske.

10.02.2020
V okviru enega največjih projektov na prenosnem omrežju v Sloveniji sploh, trenutno potekajo dela v RTP Cirkovce, kjer bo v obstoječi RTP 220/110 kV izvedeno modernizirano 110 kV stikališče v GIS izvedbi, v novem delu objekta pa bo zgrajeno novo stikališče 400/110 kV z novo komandno stavbo ter izvedeno kabliranje obstoječih 110 kV daljnovodov pred razširjeno RTP. V okviru izgradnje nove RTP Cirkovce smo že v lanskem letu izvedli številna zahtevna dela. Izpostavili bi izvedbo novih 110 kV vključitev na daljnovodnem delu in tudi 110 kV kablovodov. Dela smo izvajali za različne naročnike v vseh primerih pa je bil investitor Eles. Trenutno na objektu poteka montaža jeklenih konstrukcij novega 400 kV stikališča, za naročnika Mikomi d.o.o. Vse skupaj bomo v okviru te pogodbe montirali več kot 730 ton jeklenih konstrukcij in skoraj 450 metrov sistemov za varno vzpenjanje. Dela pri montaži so tehnično zahtevna, zaradi velikih dimenzij konstrukcij, kar pa naši monterji obvladujejo z dobro organiziranimi ekipami na objektu in ob pomoči ustreznih velikih avtodvigal. Pri montaži je zelo pomembna tudi stalna kontrola kakovosti izvedenih del, zato se hkrati izvajajo meritve postavljenih konstrukcij. V naslednjih mesecih nas na tem objektu čaka še izvedba naprav lastne rabe. Dela na objektu RTP Cirkovce in na priključnih 110 kV daljnovodih nam v veliki meri olajšajo tudi številne investicije v vrhunsko opremo, ki smo jih ravno s tem namenom izvajali v lanskem letu. Na naše delo na objektu RTP Cirkovce smo ponosni, saj smo vse naše naloge opravili v predvidenih rokih in ustrezni kvaliteti. Predvsem pa smo dokazali širino našega nabora storitev ter širino našega znanja in strokovnosti.

  • RTP Cirkovce
  • RTP Cirkovce
  • RTP Cirkovce


  Nazaj