office@ens-slo.com

Rekonstrukcija RTP Center v Ljubljani

Začeli smo s celovito gradbeno in tehnološko prenovo razdelilne transformatorske postaje Center

16.08.2022
Z nekaj meseci odloga, ki je nastal zaradi vladnih ukrepov za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, smo skupaj s partnerji v konzorciju začeli izvajati dela na rekonstrukciji RTP Center z vključitvijo. Razdelilna transformatorska postaja 110/10 (20) kV Center v Ljubljani stoji v središču mesta poleg spomeniško zaščitene stare mestne elektrarne. RTP skrbi za napajanje mestnega središča in najpomembnejših državnih inštitucij v Ljubljani, zato bo tudi v času rekonstrukcije objekta pod posebnimi pogoji obratovala. Zaradi svoje lokacije, pomena za zanesljivost napajanja mesta in dejstva, da mora obratovati je to eden od bolj kompleksnih projektov, ki se jih lotevamo. Dela bomo izvajali v konzorciju s še dvema partnerjema. Obstoječi RTP Center je bil zgrajen v šestdesetih letih in ga sestavljata objekt stikališča v prostozračni izvedbi, ki se nahaja v prizidku stare mestne elektrarne in komanda z dvema 10 kV stikališčema in pomožnimi prostori v sosednjem objektu. Polega stikališča sta še dva TR boksa. Čeprav se bo prizidek skoraj v celoti porušil, pa morajo gabariti objekta in fasada proti ulici ostati nespremenjeni. Te zahteve pogojujejo način in organizacijo dela na gradbišču. Naše ekipe so najprej poskrbele za tehnično in okoljsko ustrezno odstranitev prostozračnega stikališča, ki se je pričela z odstranitvijo SF6 plina iz naprav. Izvedbo novih začasnih 110 kV kabelskih povezav je prevzela naša ekipa certificiranih monterjev za izvedbo 110 kV kabelskih sistemov. Postavitev začasne pregradne stene med obema transformatorjema, kar bo omogočilo varno obratovanje in hkrati varno delo izvajalcev pa so izvedli monterji usposobljeni za delo v bližini naprav pod napetostjo. Vsa dela, ki so jih naše ekipe izvedle na objektu doslej, so se izvajala ob upoštevanju ustreznih okoljskih standardov in zahtev za varstvo in zdravje pri delu. Na gradbišču gradbinci trenutno posebno pazljivo rušijo obstoječi objekt, saj rušitvena dela ne smejo vplivati na integriteto spomeniško zaščitenega objekta stare mestne elektrarne. Dela na objektu bodo po terminskem planu potekala dve leti. Po načrtih bo po opravljeni celoviti prenovi to sodoben objekt z moderno tehnološko opremo, ki bo zagotavljala kakovostno in zanesljivo oskrbo centra mesta in državnih inštitucij z električno energijo.

  • RTP Center
  • RTP Center
  • RTP Center
  • RTP Center
  • RTP Center


  Nazaj