office@ens-slo.com

Pomagali smo pri odpravi posledic vetroloma

Decemberski vetrolom je povzročil škodo na daljnovodih

10.01.2018
11. in 12. decembra je po Sloveniji divjal orkanski veter, ki je največ škode povzročil na Kočevskem, Koroškem in Zgornjem Gorenjskem. Vetrolom je prizadel tudi električne daljnovode na vseh napetostnih nivojih, predvsem zaradi poškodb, ki jih je povzročilo padajoče drevje. Naše podjetje je takoj, ko je bilo jasno, da je škoda na električnih vodih obsežna, ponudilo pomoč pri odpravi posledic vsem prizadetim podjetjem za distribucijo električne energije. Nekatera distribucijska podjetja so našo pomoč tudi sprejela in so naši izkušeni monterji takoj okrepili ekipe distribucijskih podjetij na terenu. Najbolj zahteven projekt sanacije pa smo izvedli na področju, ki ga upravlja Elektro Gorenjska d.d., kjer smo izvajali dela na dveh pomembnih VN/SN daljnovodih. Na DV 110+20kV RTP Železniki-RTP Bohinj sanirali poškodovani vodnik na SM83. Posebej zahteven pri tej sanaciji je bil dostop do stebra, ker je bilo na trasi daljnovoda veliko snega. Zato je bilo potrebno pred začetkom del najprej splužiti okoli 500 m dostopne ceste do stebra. Ugotovljeno je bilo, da se je pretrgal vodnik AlFe 240/40 mm2. Vodnik smo trajno sanirali tako, da smo da spojili s kompresijskimi podaljševalnimi sponkami.  Nazaj