office@ens-slo.com

Nova razdelilna transformatorska postaja v dolini smaragdne reke

RTP Kobarid bo v kratkem dokončana in bo bistveno izboljšala zanesljivost oskrbe z električno energijo v Zgornjem Posočju.

13.02.2020
Sistemski operater distribucijskega omrežja SODO zaključuje investicijo v izgradnjo nove nadomestne razdelilne transformatorske postaje Kobarid, ki bo nadomestila staro dotrajano RTP zgrajeno pred skoraj 60 leti. Elektro novi sistemi smo pri izvedbi del RTP Kobarid sodelovali že od samega začetka, ko smo za potrebe distribucijskega podjetja Elektro Primorska izvedli prestavitev optičnih povezav in tako sprostili prostor za začetek gradnje. V nadaljevanju smo kot podizvajalec podjetja EMB Bizant za investitorja SODO izvajali dobavo in montažo SN kabelskih sistemov 35 kV in 20 kV vključno z vsemi kabelskimi končniki v notranjem in zunanjem stikališču. Izvedli smo tudi vse tehnološke ozemljitve in povezave na ozemljilno mrežo. Med izvajanjem in po končanem izvajanju smo izvajali tudi vse potrebne meritve kablov in ozemljitev, da smo zagotovili ustrezno kakovost opravljenih storitev. Nova RTP 110/35/20 kV RTP Kobarid ima cv zgornjem Posočju poseben pomen, ker bo omogočila nadaljnji razvoj energetsko intenzivnih gospodarskih dejavnosti ter povečala zanesljivost napajanja z električno energijo na tem vremensko zelo izpostavljenem geografskem področju.

  • RTP Kobarid
  • RTP Kobarid
  • RTP Kobarid
  • RTP Kobarid


  Nazaj