office@ens-slo.com

Nov antenski stolp v Posočju

Na gori Kuk nad Kobaridom smo uspešno postavili še en antenski stolp visok 44m

06.11.2019
Za našega naročnika Radiotelevizija Slovenija smo na gori Kuk nad Kobaridom uspešno postavili še en antenski stolp visok 44m. Lokacija stolpa ob lepem vremenu ponuja čudovit razgled na Posočje in na Furlanijo – Julijsko krajino v Italiji. Dela smo pridobili na javnem razpisu kot vodilni v konzorciju s podjetjem Kaskader d.o.o. Predmet pogodbe so bila vsa gradbena dela za temelj, ki je izveden s sidranjem z GW sidri, izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije stolpa ter montaža sistema za varno vzpenjanje. Čeprav nam vreme med montažo stolpa ni bilo najbolj naklonjeno, so naši monterji dela opravili varno, strokovno in učinkovito. V veliko pomoč nam je bilo naše novo tovorno vozilo Man z avtodvigalom. Za varno delo smo poskrbeli z izdelavo varnostnega načrta in koordinacijo varnosti in zdravja pri delu. Kvaliteto naše izvedbe projekta smo dokazali s strokovno pripravljenim dokazilom o zanesljivost novozgrajenega objekta, ki vključuje tudi vse meritve, ki smo jih opravili (meritve vertikalnosti, ozemljitev) ter strokovnim pregledom nosilnosti vgrajenih sider in izdelave ter montaže jeklenih konstrukcij. Nov stolp smo uspešno predali v uporabo zadovoljnim predstavnikom naročnika. Zaključek projekta bo v prihodnjem letu, ker je potrebno po montaži opreme na nov stolp izvesti še demontažo starega stolpa. Novi stolp na Kuku bo zagotavljal boljšo kakovost radijskega in televizijskega signala na naši skrajni zahodni meji.

  • AOC Kuk novo tovorno vozilo z dvigalom
  • AOC Kuk postavljanje nožnega dela


  Nazaj