office@ens-slo.com

Naš prispevek k največjemu infrastrukturnemu projektu v Sloveniji ta trenutek

Križanja drugega tira železniške proge Divača - Koper z daljnovodi

16.08.2022
Drugi tir železniške proge Divača – Koper je največji infrastrukturni projekt, ki se ta trenutek gradi v Sloveniji. Železniška proga, ki bo omogočala boljšo povezavo luke Koper z zaledjem je ključna za njen bodoči razvoj in razvoj prometa v Sloveniji sploh. Kot vsak linijski infrastrukturni projekt se tudi drugi tir srečuje in križa z obstoječimi infrastrukturnimi vodi, med drugim tudi s srednje in visoko napetostnimi daljnovodi, ki so ključni za napajanje slovenske Istre in njeno povezavo z elektro prenosnim sistemom v državi. Kdo drug, kot izkušene ekipe inženirjev in monterjev ENS d.o.o. lahko strokovno, kakovostno in učinkovito izvede zahtevna dela na križanjih, ki bodo zagotovila ustrezen kot križanj daljnovodov z odprto progo, zadostno oddaljenost daljnovodnih stebrov od proge, ustrezne varnostne višine vodnikov in trdno pritrditev vodnika na stebre s pomočjo mehansko in električno ojačene pritrditve na stebre. Na križanjih visoko napetostnih daljnovodov 110 kV ENP Divača – Koper, 2 x 110 kV Divača – Dekani in 110 kV Divača – Koper 2, smo med drugim dobavili, sestavili in postavili 11 novih stebrov, dobavili in montirali nove vodnike, zaščitne vodnike in OPGW z vso potrebno obesno in spojno opremo, izolatorji, opozorilnimi svetilkami in sistemi za varno vzpenjanje na stebre. Pri delu na terenu je bilo potrebno upoštevati vsa pravila dela na tako velikem delovišču s številnimi izvajalci, ter dejstvo, da del projekta poteka po zaščitenem kraškem terenu. Vsa pogodbeno sprejeta dela, vključno vse potrebne meritve in spuščanje v obratovanje so naše ekipe izvedle v pogodbenih rokih, pričakovani kakovosti ter v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo.

  • Križanja 2. tir
  • Križanja 2. tir
  • križanja drugi tir Divača - Koper
  • Križanja 2. tir
  • Križanja 2. tir
  • Križanja 2. tir


  Nazaj