office@ens-slo.com

Meritve eolskih vibracij

Nova napredna diagnostična storitev

01.07.2021
V podjetju Elektro novi sistemi si prizadevamo v naše delo nenehno vključevati nova spoznanja, napredne tehnike dela in znanje naših inženirjev, da bi razširili nabor naših storitev. Z uporabo praktičnega znanja in najsodobnejših tehnologij smo razširil nabor naših storitev na področju diagnostike daljnovodov. Z merjenjem vibracij na daljnovodu 2 × 400 kV Beričevo-Okroglo je naša strokovna ekipa prvič realizira novo storitev te vrste diagnostično meritev. Sunki vetra negativno vplivajo na stanje in življenjsko dobo vodnikov na daljnovodih ter posledično na zanesljivost daljnovoda. Za podaljšanje življenjske dobe vodnikov in povečanje zanesljivosti daljnovodnega omrežja je najbolj pomembno vzdrževanje. Za tehnično in ekonomsko optimalno vzdrževanje daljnovodov je nujno poznati stanje le teh. Diagnostika je pomembna, da bi upravljalec daljnovoda sprejel pravilne in pravočasne ukrepe vzdrževanja, ki bodo hkrati stroškovno učinkoviti. Za merjenje eolskih vibracij, torej tresljajev, ki jih povzroča veter, imamo dva instrumenta s senzorjem za vertikalni pomik vodnikov, anemometrom za merjenje hitrosti vetra ter temperaturni senzor. Inštrument omogoča dolgoročno merjenje med delovanjem daljnovoda, z določanjem parametrov in izvajanjem brezžičnega prenosa podatkov. Analiza pridobljenih podatkov upravljalcu daljnovoda zagotovi informacije o učinkovitosti nameščenih blažilnikov vibracij (antivibratorjev), pa tudi o potrebi po izbiri ustreznega blažilnika vibracij za posamezno polje. Seveda dobimo tudi informacije o stanju vodnikov. Merilniki nameščeni na daljnovodu, so le del sistema za meritve, ki vključuje še ustrezno informacijsko opremo in izobražen kader za izvedbo in analizo meritev.

  • diagnostika DV meritve vibracij
  • diagnostika DV meritve vibracij


  Nazaj