Majhen projekt je segel visoko

Tudi majhni projekti so zahtevni in hkrati zanimivi

12.10.2022
V podjetju ENS ni pomembnih in nepomembnih projektov. Vsak projekt, ki ga izvajamo za kateregakoli naročnika je pomemben. Lahko je majhen, a je njegova izvedba lahko velik izziv, zaradi okoliščin v katerih ga je potrebno izvesti. Med takšne majhne a zahtevne projekte sodi tudi demontaža bazne postaje na strehi poslovne stavbe Smelt v Ljubljani, ki smo jo izvedli za družbo Telekom. Projekt je bil posebej zahteven zaradi višine stavbe in zagotavljanja varnosti za mimoidoče, promet in tudi za monterje, ki so dela izvajali. Po opravljenem ogledu, je bilo potrebno pripraviti optimalno opremo za izvedbo del ter sestaviti ekipo monterjev in voznikov strojnikov. Pred pričetkom del na samem objektu, je ekipa najprej označila delovišče in zavarovala dostope do mest, ki bi lahko bila nevarna. Nato se je izvedel odklop in demontaža kompletne opreme z antenskih drogov, demontaža samih jeklenih drogov, kabelskih polic in pokrovov ter razstavljanje in iznos notranjega zabojnika iz stavbe. Vse odpadne materiale smo nato predali podjetju za ravnanje z odpadki in dokumentacijo predali naročniku. Kljub zahtevnim pogojem dela, so bila dela izvedena strokovno in skladno s pričakovanji naročnika.

  • Telkom, BP Smelt


  Nazaj