office@ens-slo.com

ENS d.o.o. za industrijo in infrastrukturne objekte

Storitve za industrijo in prometno infrastrukturo vse pomembnejši segment naše ponudbe

10.11.2021
V podjetju ENS d.o.o. vsak dan več del izvajamo za naročnike s področja industrije in prometne infrastrukture, predvsem na področju energetske oskrbe industrijskih podjetij in na križanj prometnih objektov z elektroenergetskimi vodi. Najnovejši projekt, ki ga izvajamo na projektu Ureditev EEO 0,4-20 kV na območju ureditve železniškega vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko, je preureditev in zaščita NN in SN vodov pri križanjih železniške proge na območju pomembnega železniškega križišča Pragersko. Dela smo začeli z opremo gradbišč z začasnimi gradbiščnimi priključki na električno omrežje. Vsak gradbeni priključek mora biti opremljen s tako imenovano gradbeno elektro omarico, izdelano skladno z gradbeno zakonodajo in vsemi standardi, ki omogoča varno uporabo električne energije na gradbiščih. Omarice smo opremili v naših delavnicah in poskrbeli tudi za izvedbo vseh potrebnih meritev, ki zagotavljajo skladnost omar s standardi in zakonodajo, ter njihovo varno uporabo. Meritve opravljata dva od naših inženirjev, ki sta certificirana merilca ter stikalničarja, zato lahko za kakovost in varnost naših gradbenih omaric jamčimo s CE oznako na vsaki izvedeni gradbeni omarici. Poleg začetnih meritev lahko skrbimo tudi za vse potrebne periodične preglede omaric na začasnih gradbenih priključkih na električno omrežje in izdajo ustreznih poročil. Poleg opremljanja gradbišč z začasnimi elektro priključki na objektu izvajamo še prestavitve NN vodov, ter ureditev napajanja prižigališča CR in črpališč. Naročnik del je podjetje Mensel d.o.o., investitor pa Ministrstvo za infrastrukturo.

  • gradbena omara
  • gradbena omara
  • postaja Pragersko


  Nazaj