office@ens-slo.com

ENS prvih 5 let

Pred petimi leti smo ustanovili podjetje ELEKTRO NOVI SISTEMI inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje d.o.o

02.08.2022
Pred petimi leti se je skupina izkušenih monterjev in inženirjev, ki je verjela v svoje znanje in veščine, skupaj s strateškim partnerjem Elnos Group odločila ustanoviti podjetje ELEKTRO NOVI SISTEMI inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje d.o.o., danes znano kot ENS d.o.o. Naš cilj je bil na trgu ponuditi kakovostno gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje elektroenergetskih telekomunikacijskih in drugih objektov v zadovoljstvo naših naročnikov, partnerjev. S pomočjo motiviranih, energičnih, ustvarjalnih in strokovnih sodelavcev na vseh nivojih se v petih letih lahko pohvalimo, da se je število zaposlenih iz začetnih 17 zaposlenih več kot podvojilo, na slovenskem in tujem trgu pa smo uspešno izvedli več kot 360 projektov. Teh ne delimo na velike in majhne, pomembne in manj pomembne. Za nas je vsak projekt in vsak naročnik pomemben, kar dokazujemo z dejstvom, da se število naročnikov in portfelj različnih storitev nenehno povečuje. Poleg opaznega sodelovanja naših ekip in inženirjev na najpomembnejših elektro prenosnih projektih, kot so RTP Cirkovce, RTP Divača, RTP Krško, visoko napetostnih daljnovodih Cirkovce – Pince, RTP Pivka – ENP Pivka, 110 kV kablovodih za vključitev RTP Cirkovce, RTP Bežigrad in drugih, sodelujemo tudi na trenutno največjem infrastrukturnem projektu izgradnje drugega tira Divača Koper. Na področju telekomunikacij pa uspešno izvajamo antenske objekte za javno radio televizijo in za številne operaterje telekomunikacij. Veliko število infrastrukturnih projektov v Sloveniji in v tujini pa izvajamo za industrijske naročnike. Naše ekipe na terenu z vsakim novim projektom nadgrajujejo svoje izkušnje. Poleg tega pa je pomembno dejstvo, da smo v petih letih poskrbeli za vrhunsko tehnično opremo, ki ekipam olajša delo in povečuje učinkovitost. Naša moderna in raznolika oprema za izvajanje meritev naročnikom zagotavlja ustrezno kakovost izvedenih storitev in hkrati omogoča tržišču ponuditi različne meritve kot samostojen produkt in orodje za diagnosticiranje stanja predvsem na področju elektro prenosnega omrežja. Poleg tehnične opreme v podjetju največ investiramo v izobraževanje zaposlenih za izvajanje naprednih tehnoloških rešitev, kot so 110 kV kablovodi, izraba sončne energije in izobraževanja inženirjev za odgovorno vodenje najzahtevnejših projektov. Investicije v opremo in izobraževanje, ter uspešno izvajanje projektov za naročnike zagotavljamo s stabilnim finančno poslovanjem, ki ga izkazujemo z najboljšo finančno boniteto, ki jo prepoznavajo bonitetne hiše, AJPES, naši dobavitelji in kar je najbolj pomembno naši zaposleni z rednimi izplačili plač. Prav naši zaposleni inženirji, delovodje in monterji so tvorci uspešnega delovanja podjetja v prvih petih letih in garancija za uspešno delo tudi v prihodnosti.

  • kablovod RTP Škofja Loka
  • Nizozemska Calcit
  • križanja drugi tir Divača - Koper
  • kontaktna mreža železnice
  • meritve vibracij


  Nazaj