Elektro novi sistemi znamo tudi v »dvojini«

Uspešno zaključena dela, ki smo jih sočasno izvajali na dveh tehnološko povezanih objektih

20.05.2021
Dovolj strokovno usposobljenih inženirjev, delovodij in monterjev je pogoj za dobro opravljeno delo na elektroenergetskih objektih. Pomembno je tudi, da izvajalec opremljen z vsemi potrebnimi stroji, vozili in orodjem za izvedbo del. Včasih je to še posebej očitno. Dve odlični ekipi našega podjetja sta se še posebej izkazali, ko je bilo zaradi tehnološke povezanosti dveh objektov, istočasno opraviti dela na dveh lokacijah. Ena ekipa je dela opravljala za naročnika Elektro Ljubljana v objektu RTP Kamnik. Druga ekipa, pa je istočasno opravljala dela na transformatorski postaji Calcit v Stahovici za naročnika Kolektor Sisteh. Transformatorska postaja Calcit se namreč napaja iz RTP Kamnik, kjer je bil v času izvajanja del v razdelilni transformatorski postaji zagotovljen izklop, ki je zagotavljal brez napetostno stanje tudi v transformatorski postaji Calcit. V tem času smo v transformatorski postaji izvedli zamenjavo oljnega transformatorja s suhim, zamenjavo SN 20 kV kabelskih povezav vključno s kabelskimi končniki, zamenjavo NN kablov med transformatorjem in NN bloki, demontažo starega NN bloka in kompenzacije, izvedli vse potrebne kabelske police v podprostoru, uredili vse kable, krmilne povezave, ozemljitve in galvanske povezave. Po končanih montažnih delih smo izvedli vse potrebne meritve in testiranja, tako da je bila transformatorska postaja pripravljena za varno obratovanje. Meritve in testiranja so tudi sicer pomemben del naših storitev. Za opravljanje različnih meritev in testiranj na elektroenergetskem omrežju smo opremljeni z ustreznimi certificiranimi merilnimi napravami in usposobljenimi kadri. Elektro novi sistemi smo znova dokazali, da znamo in zmoremo opraviti zahtevna elektro montažna dela ob pravem času in v zahtevani kakovosti, ki jo zagotavljamo tako s kadri, kot z ustrezno opremo, tudi kadar delamo v »dvojini«.

  • TP Calcit
  • TP Calcit


  Nazaj