office@ens-slo.com

Dokončan največji projekt v letošnjem letu

V Pivki smo zgradili nov 110 kV daljnovod od RTP Pivka do ENP Pivka

04.12.2018
Naše podjetje Elektro novi sistemi d.o.o. je kot vodja konzorcija, v katerem sta bila še partnerja Kaskader d.o.o. in C & G Ljubljana d.o.o. uspešno vodilo in izvedlo gradnjo novega 110 kV daljnovoda med RTP Pivka in ENP Pivka za naročnika Elektro Primorska d.d. Dela so obsegala dobavo vseh jeklenih konstrukcij, obesne opreme, vodnikov in izolatorjev, ter izvedbo gradbenih del vključno s poseki, geodetskimi in zaključnimi deli, ter vsa potrebna montažna dela. Posebej zahtevna so bila križanja z glavno cesto in želežniško progo v Pivki. Prav izvedba križanja z železnico je zahtevala usklajevanje z upravljalcem proge in posebne tehnične ukrepe za zavarovanje proge v času montaže stebrov ter med razvlekom vodnikov preko proge. Naši inženirji, ki so vodili projekt so zato ta dela načrtovali še posebej natančno in se pripravili na izvedbo tako, da so tudi ta najbolj zahtevna dela izvedena strokovno in pravočasno. Posebej nas veseli, da smo pri izvedbi del izpolnili pričakovanja naših naročnikov in dokazali svojo strokovno usposobljenost in sposobnost izvedbe najbolj zahtevnih objektov.

  • DV RTP Pivka - ENP Pivka
  • DV RTP Pivka - ENP Pivka
  • DV RTP Pivka - ENP Pivka
  • DV RTP Pivka - ENP Pivka


  Nazaj