office@ens-slo.com

Daljnovod Beričevo - Grosuplje

Ojačitve konstrukcije in montaža medfaznih distančnikov na dvosistemskem 110 kV daljnovodu

07.11.2019
Na dvosistemskem 110 kV daljnovodu Beričevo – Grosuplje smo partner v konzorciju, ki ga vodi podjetje Dalekovod d.o.o. Izvajamo ojačitve jeklenih konstrukcij daljnovodnih stebrov in montažo medfaznih distančnikov. Skupaj bo nameščeno 123 medfaznih distančnikov. Zaradi zamenjave konzol, morajo naši monterji sneti vodnike na 7 stojnih mestih. Poleg novih konzol, je na nekaterih stebrih potrebno zamenjati tudi diagonale in vgraditi horizontalne vezi, da bo zagotovljena ustrezna nosilnost jeklenih konstrukcij. Po izvedenih ojačitvah konstrukcij ter montaži medfaznih distančnikov pa je potrebno izmeriti vse povese in varnostne višine ter poročila o izvedenih meritvah predati naročniku.

  Nazaj