office@ens-slo.com

Daljnovod 2x110 kV Beričevo – Grosuplje bolj zanesljiv

Montaža medfaznih distančnikov na daljnovodu bo povečala njegovo zanesljivost.

10.02.2020
Na dvosistemskem 110 kV daljnovodu Beričevo – Grosuplje dokončujemo z deli pri montaži medfaznih distančnikov in ojačitev jeklenih konstrukcij. Medfazni distančniki bodo bistveno pripomogli k zanesljivemu obratovanju daljnovoda, ker bodo distančniki preprečevali dotik vodnikov ob odpadu dodatnega zimskega bremena. Pred montažo distančnikov je bilo potrebno ojačati jeklene konstrukcije stebrov z vgradnjo dodatnih jeklenih horizontal oziroma zamenjavo diagonal in drugih elementov v trupih in konzolah stebrov. Po dokončani montaži distančnikov je potrebno ustrezno nastaviti in izmeriti vse povese vodnikov na tem odseku daljnovoda. Dela potekajo na odseku med SM40 in SM57. Na odseku sta tudi dve zahtevnejši križanji z avtocesto ter železniško progo, kar od naših ekip na terenu zahteva še posebno pozornost tako v tehničnem kot v organizacijskem smislu. Na daljnovodu, ki je zelo pomemben za napajanje industrijsko intenzivnega območja upravljalec po dokončanju del pričakuje večjo zanesljivost dobave električne energije.

  • DV Bericevo - Grosuplje
  • DV Bericevo - Grosuplje


  Nazaj